Mireia Moya

Un passat negre

Els nous ludòpates

Enamorada d’un assassí

Fàbriques de malalts

Exploradors del passat

La revolució no s’oblida

Quan el demà no té valor

Al front, sense rifle