Manifest

Revista Mirall és capçalera una especialitzada en oferir una anàlisi crítica i desacomplexada de l’actualitat política, blaugrana i feminista de Catalunya. Des del seu inici ha apostat per ser un espai de promoció de noves veus crítiques. El projecte, evolució del diari universitari ‘Intocable Digital’, fou fundat per en Joan Solé.

No creiem en l’objectivitat.

Missió

Treballem per fer realitat un periodisme desacomplexat, crític i valent; on l’experiència i l’expertesa dels analistes inspiri l’atreviment de les noves generacions.

Visió

Ser reconeguts pel nostre esperit crític.

Valors

  • Confiança: Som un espai on tots els col·laboradors senten que tenen el suport de la direcció. Creiem en una cultura de treball on entre tots superem els obstacles.
  • Valentia: Que la por no ens faci traïdors de les nostres conviccions.
  • Reconeixement: Premiar l’esforç, valorar les iniciatives, aplaudir la superació.

Fundat per en Joan Solé l’octubre del 2013

Fundador i director
Joan Solé

Conseller editorial
Joan Vila

Secció Barça
Arnau Blanch
Joan Coll

Email de contacte i Publicitat direccio@revistamirall.com

Privacitat

Les dades facilitades a Revista Mirall per subscriure’s al contingut o col·laborar econòmicament, sigui amb donacions o com a mecenes, seran recollides d’acord amb el previst en la Llei Orgànica de 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament.

El client pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un correu electrònic i/o trucant als telèfons de contacte.