El 60% dels catalans estan a favor de les escoles concertades

Més de la meitat dels ciutadans aposta per un ensenyament basat en competències i projectes

Un 58% dels ciutadans creu que l’educació infantil i primària s’ha de centrar en competències i projectes, mentre que hi ha un 34% que aposta per transmetre coneixement i l’estudi de la memòria. A secundària, són encara més els que aposten per les competències i els projectes (63%) i baixen els que voldrien que l’ensenyament se centrés en transmetre coneixements i memoritzar (29%), segons la darrera enquesta sociopolítica del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). D’altra banda, hi ha un 60% d’enquestats a favor que hi hagi escoles concertades i un 35% que les rebutja. En ser preguntats sobre què fer si la Generalitat disposés de més recursos en educació, el 61% aposta per contractar més personal i reduir ràtios a les aules.

Publicitat

Els resultats mostren que el 46% dels enquestats creu que és millor separar els alumnes en itineraris diferents en funció dels seus interessos. Són més els homes que aposten per aquest model i, per edats, els més joves. Així, el 48% dels homes creu que s’han de separar els alumnes per itineraris segons els interessos pel 44% de les dones; i el 61% dels de 16 a 24 anys pel 30% dels de més de 64 anys.

La meitat dels ciutadans vol també una escola que doni més importància a que els infants siguin lliures, mentre que hi ha un 33% que vol que l’escola ensenyi els infants a obeir l’autoritat. D’entre els primers, destaquen els simpatitzants dels Comuns, la CUP i ERC, i d’entre els segons els de VOX i Aliança Catalana.

D’altra banda, hi ha un 43% que aposta perquè l’escola doni prioritat a què tot l’alumnat assoleixi almenys continguts bàsics però hi ha un 42% que vol que doni prioritat a aconseguir el màxim nivell acadèmic possible. Les persones que se situen en l’eix de dretes són més partidàries de donar prioritat a aconseguir el màxim nivell acadèmic malgrat alguns alumnes quedin enrere (55%). En canvi, els de l’eix esquerres aposta per uns continguts bàsics malgrat l’alumnat amb més potencial no arribi al seu màxim (53%).

Sobre els alumnes amb discapacitat, la majoria (66%) opta perquè, sempre que sigui possible, estiguin en escoles ordinàries amb la resta d’infants.

Aval a la concertada

Un 60% dels enquestats està d’acord o molt d’acord amb l’existència de les escoles concertades, tot i que hi ah un 12% que està molt en desacord amb que hi hagi centres de titularitat privada finançats amb fons públics i un 23% hi està en desacord. Pel que fa a les públiques, un 58% hi està molt d’acord i un 35% d’acord. En el cas de les privades, el 74% dels enquestats hi està d’acord.

Quan es pregunta per la qualitat de l’educació, el 33% creu que és millor a la concertada que a la pública -el 51% ho addueix a la disponibilitat de més recursos-, un 30% creu que és igual i un 14% diu que a la pública és millor que a la concertada.

Quan es pregunta segons la titularitat del centre en què van cursar els estudis primaris, el 28% dels que ho van fer a la pública afirmen que la qualitat és millor a la concertada i un 30% creu que és igual en els dos tipus de centres. El 46% dels que van estudiar a la concertada asseguren que la qualitat és millor en aquests centres.

En ser preguntats sobre els motius per tenir millor qualitat educativa, el 51% dels que contesten que és millor a la pública ho relacionen amb un professorat més implicat i un 45% parla de professorat més preparat. En canvi, entre els de la concertada, un 51% parla de més recursos disponibles i un 47% de professorat més implicat.

El 82% aprova el sistema educatiu del país

En línies generals, el 82% dels enquestats aprova el sistema educatiu del país. Els enquestats amb fills estudiants tenen més confiança en el sistema educatiu, mentre que els que no en tenen són més crítics. De fet, un 22% no li atorga cap confiança. Per simpatia de partit polític, els simpatitzants amb Aliança Catalana i VOX són els que presenten un menor grau de confiança, mentre que els que en presenten més són els simpatitzants del PSC i Ciutadans.

La nota general que li donen els ciutadans enquestats és un 6,2 sobre 10. Els simpatitzants del PSC i els de Cs apugen la nota al 6,7, els d’ERC al 6,5; mentre que els dels Comuns, Junts i la CUP se situen en el 6,2 de mitjana. Per sota hi ha els del PP (5,6), Vox (4,5) i Aliança Catalana (4,3).

Més professors i ràtios més baixes

Davant la situació que hi haguessin més recursos dispomibles, el 61% creu que s’haurien de destinar a contractar més professorat per reduir les ràtios d’alumnes per aula, un 39% aposta per fer gratuït o més econòmic el material escolar, un 30% per donar més beques, un 26% per millorar les instal·lacions d’escoles i instituts i un 22% per millorar les condicions laborals dels mestres i professors. Hi ha un 20% que també vol que es faci gratuït o sigui més econòmic el servei de menjador i les extraescolars.

Quan es pregunta quines dues mesures impulsarien per millorar l’educació a Catalunya, el 19% milloraria les ràtios d’alumnes per aula i augmentaria el nombre de professionals i un altre 19% esmenta el model pedagògic.

Un 78% creu que els docents fan una feina rellevant

Sobre la valoració de la tasca dels docents, un 78% dels enquestats està molt d’acord o bastant d’acord amb que els mestres i professors fan una feina rellevant, s’esforcen per oferir el millor servei públic (58%) i estan ben preparats per fer la seva feina (55%). Hi ha un 57% que està gens d’acord o només una mica d’acord que estiguin ben valorats socialment.

Els simpatitzants dels Comuns i la CUP són els que més d’acord estan amb que els docents de l’ensenyament públic fan una feina rellevant i s’esforcen per oferir el millor servei públic. A l’altra banda, els de VOX i els d’Aliança Catalana són els més crítics.

Jornada partida a primària i continuada a secundària

El CEO va consultar també sobre la preferència d’horaris i els resultats mostren que la majoria (57%) opta per la partida amb classes al matí i a la tarda a primària però en canvi a la secundària el 55% vol jornada continuada al matí. Si es desgranen els resultats segons si els enquestats tenen o no fills en edat d’estudiar a infantil i primària, el 62% dels que en tenen aposten per la jornada partida, percentatge que baixa al 53% entre els que no tenen primogènits.

A més, hi ha un 52% dels enquestats que creu que les vacances escolars d’estiu són adequades, un 40% que són massa llargues i un 4% diu que massa curtes. Per edats, gairebé un 20% dels menors de 25 anys creu que són massa curtes, mentre que el 52% dels de més de 65 anys creu que són massa llargues. Si es té en compte si l’enquestat té o no fills, més d’un 40% dels que en tenen creu que són massa llargues.

Contra la segregació escolar

Per últim, el 51% dels enquestats creu que la segregació escolar en tant que concentració d’alumnat de nivell socioeconòmic baix és un problema molt greu i un 31% diu que poc greu. El 50% també veu un problema molt greu la concentració d’alumnat de nivell socioeconòmic alt i un 46% la concentració d’alumnes d’origen immigrant. Per a un 25% això últim no és un problema. Per sintonia amb els partits polítics, els simpatitzants de la CUP i els Comuns són els que perceben com a més greu la segregació, mentre que els d’Aliança Catalana i VOX són els que veuen més greu la concentració d’alumnat d’origen immigrant.

Per fer front a aquesta situació, un 35% està molt d’acord i un 52% d’acord amb una proporció d’alumnat de nivell socioeconòmic baix semblant a totes les escoles. Els percentatges són similars en el cas d’alumnat amb origen immigrant. Pel que fa a la concentració d’alumnes de nivell socioeconòmic alt, hi ha un 14% que hi està en desacord, mentre que un 51% hi està d’acord.

EL PREU DE LA LLIBERTAT

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes