El Govern central amplia la pròrroga per a la revisió de les ITV que caduquin durant l’estat d’alarma

El Govern ha ampliat la pròrroga de la validesa del certificat d’inspecció tècnica periòdica (ITV) dels vehicles la data dels quals la propera inspecció es trobés compresa durant l’estat d’alarma en 15 dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l’inici d’aquest període fins que s’hagués produït el venciment.

Publicitat

Segons recull el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), l’ordre entra en vigor des d’aquest mateix dissabte i es dicta amb l’objectiu de possibilitar la realització del “elevat nombre” d’inspeccions tècniques periòdiques de vehicles que han quedat pendents després de la declaració de l’estat d’alarma.

El passat 6 d’abril, es va dictar l’Ordre SND/325/2020 per la qual es van prorrogar els certificats d’inspecció tècnica de vehicles fins als 30 dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Ara, segons l’establert per l’Ordre del Ministeri de Sanitat, els períodes per passar la ITV seran escalonats i es fixaran segons les dates a continuació detallades:

-Setmana 1 del 14 a 20 de març: 30 dies més 15 dies addicionals.

-Setmana 2 del 21 a 27 de març: 30 dies més 2 períodes de 15 dies.

-Setmana 3 del 28 de març a 3 d’abril: 30 dies més 3 períodes de 15 dies.

Els anteriors períodes no s’aplicaran a la validesa dels certificats d’inspecció tècnica periòdica dels vehicles agrícoles destinats a tasques del camp, que serà prorrogada fins al 10 de novembre de 2020.

Una vegada realitzades les inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles que els seus certificats hagin estat objecte de pròrroga automàtica, es prendrà com a referència la data de validesa que consti en la targeta ITV i no computarà, en cap cas, la pròrroga dels certificats concedida com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i de les seves successives pròrrogues.

EL PREU DE LA LLIBERTAT

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes