Les persones amb discapacitat a Barcelona pateixen un greuge de fins a 41.200 euros anuals

Així ho demostra un estudi a nivell de Catalunya i de l'Estat amb dades del 2017

Les persones amb discapacitat a Barcelona pateixen un greuge econòmic que se situa, de mitjana, entre els 17.700 i els 41.200 euros anuals, unes quantitats que poden incrementar-se notablement en funció de la necessitat de suport de la persona i amb la consideració de costos indirectes o costos d’oportunitat d’aquesta situació.

Publicitat

Així ho recull l’informe ‘Greuge econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona’, impulsat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i el Comitè Català de Representats de Persones amb Discapacitat (COCARMI), i elaborat per l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF), amb consultes a experts d’entitats com la Federació ECOM i l’ONCE, entre d’altres.

Segons l’estudi, realitzat amb dades del 2017 i presentat aquest dimarts en el marc del Dia Internacional de la Discapacitat, la xifra varia en funció de la necessitat de suport i de l’edat, per exemple, perquè les persones de més de 65 anys assumeixen 4.000 euros anuals més que la població jove.

Per quantificar el greuge econòmic s’han tingut en compte els costos directes de tots els recursos necessaris per satisfer les necessitats concretes de cada persona, així com els costos indirectes sobre què representa en valors econòmics la pèrdua d’oportunitats de l’individu i el seu entorn.

S’han analitzat aspectes com el laboral o el temps i la qualitat de vida de l’entorn de la persona amb discapacitat, els ingressos segons les deduccions, prestacions i ajudes, i s’han tingut en compte 13 perfils diferents de discapacitat.

Recomanacions de millora

L’estudi constata la necessitat que s’articulin polítiques públiques efectives per compensar aquesta situació i evitar que sigui una causa d’exclusió social, tenint en compte que només el 21% de les 137.824 persones amb una discapacitat reconeguda a la ciutat de Barcelona disposa del reconeixement que contempla la Llei de Promoció d’Autonomia Personal i Atenció de les Persones en Situació de Dependència (LAPAD).

La regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran de Barcelona i presidenta de l’IMPD, Marga Marí-Klose, ha assegurat que, amb els resultats de l’informe, el consistori se sent interpel·lat a actuar per impulsar polítiques públiques que puguin reduir aquest greuge.

Algunes de les recomanacions que es dirigeixen al conjunt d’administracions amb competències en la matèria són incloure la discapacitat com a variable en polítiques de tarificació social, tenir en compte el diferencial de l’edat quan es calcula el greuge, articular actuacions en clau de gènere, millorar els sistemes d’informació i “fugir de les polítiques d’homogeneïtzació d’ajudes”.

En qualsevol cas, el consistori manté actives un seguit de mesures per pal·liar aquesta situació i en contemplarà de noves com la prestació de serveis específics d’assistència de personal, polítiques d’habitatge assequible, descomptes del 43% als centres esportius municipals i la reducció de la desigualtat en l’accés a la cultura.

EL PREU DE LA LLIBERTAT

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes