Cultura destina més de 6,6 MEUR a 12 línies de subvencions en l’àmbit de les arts visuals, les arts escèniques i la música

Se n’han beneficiat 239 projectes i s’han concedit 60 beques

El Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, ha resolt aquest 2019 fins a 12 línies de subvencions per a la promoció de les arts visuals, les arts escèniques i musicals amb una dotació de 6,6 milions d’euros. Com ha informat el Departament, se n’han beneficiat 239 projectes i s’han concedit 60 beques a professionals per a la recerca i innovació i per a la formació i el perfeccionament. Així mateix, el suport al Programa.cat ha estat de més 732.000 euros per impulsar la contractació municipal d’espectacles i concerts professionals durant el primer semestre de l’any
La dotació econòmica que han rebut el centres de creació i producció ha estat d’ 1,3 milions d’euros per ajudar a finançar 15 projectes d’aquest 2019. Aquesta línia de subvenció, com ha indicat Cultura, està orientada a impulsar residències artístiques cessió d’espais, ajuts i beques a la creació, presentacions públiques i divulgació, acompanyament artístic, formació i assessorament professional així com donar suport a la internacionalització.

L’ajut de producció municipal ha subvencionat 20 projectes destinats a fomentar la producció municipal, l’exhibició en festivals d’arts escèniques i circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa dirigida a municipis i ens públics vinculats i dependents i a entitats privades sense finalitat de lucre. La subvenció ha comptat amb una dotació d’1,3 milions d’euros.

Publicitat

Amb l’objectiu de promoure les activitats de dansa de caràcter professional, aquesta línia específica per a entitats privades sense ànim de lucre i agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica, ha subvencionat 24 projectes comuns de formació, creació, producció, presentació pública i difusió a través de mostres, festivals o altres esdeveniments amb un pressupost de 219.988 euros.

Circ i teatre

La línia d’ajut a activitats de circ de caràcter professional, també orientada a promoure els projectes comuns d’entitats privades sense ànim de lucre amb agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica, ha subvencionat aquest any 14 projectes amb una dotació de 189.999 euros. També s’hi inclouen projectes de formació, creació, producció, presentació pública i difusió a través de mostres, festivals i altres esdeveniments. Els 40 projectes beneficiaris de la subvenció per a activitats de teatre de caràcter professional han rebut en total 549.869 euros. Es tracta d’activitats de teatre dirigides a potenciar la formació, creació i producció d’activitats professionals així com la presentació pública i difusió a través de mostres, festivals o esdeveniments similars.

La línia de projectes d’arts visuals, dotada amb 929.987 euros, ha subvencionat enguany 91 projectes de formació, producció, exhibició i difusió així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que es fonamenten sobre les arts visuals.

La subvenció dirigida a associacions professionals representatives dels sectors artístics que treballen per impulsar la millora en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals s’ha atorgat a 24 projectes amb un pressupost de 599.939 euros.

Enguany 11 projectes han rebut un pressupost de 113.742,31 euros. Per subvencionar per a les activitats complementàries de la programació professional estable dels municipis que estan integrats al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) i ens públics vinculats i dependents amb equipaments escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i musicals (E1).

Les programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals han estat subvencionades en 22 municipis d’arreu del territori català amb un total de 259.992 euros.

Beques

S’han concedit un total de 44 beques per a fomentar la recerca i la innovació en els àmbits de les arts i del pensament amb un pressupost de 264.000 euros; de les quals 19 beques han estat per les arts escèniques (114.000 euros), 15 beques per arts visuals (90.000 euros), 6 beques per a música (36.000 euros) i 4 beques per a pensament (24.000 euros). S’han concedit 16 beques per a la formació i perfeccionament professional de creadors i intèrprets amb un pressupost de 96.000 euros. De les beques atorgades, 3 s’han destinat a professionals de les arts escèniques amb una dotació de 18.000 euros, 2 beques han estat per a l’àmbit de les arts visuals amb 12.000 euros, i les 11 restants han estat per l’àmbit musical amb un pressupost de 66.000 euros. Els beneficiaris realitzaran estades formatives a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Estats Units, Països Baixos, Regne Unit, Suïssa i a Madrid.

Programa.cat

Durant el primer semestre de l’any el suport total al Programa.cat de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques ha estat de 732.736,73 euros. Programa.cat es fa conjuntament amb les quatre Diputacions per impulsar la contractació d’espectacles i concerts professionals per part dels municipis que integren l’SPEEM i ens públics vinculats dependents amb equipaments E1 i E2, així com municipis no integrats a l’SPEEM i ens públics vinculats en poblacions inferiors a 5.000 habitants.

EL PREU DE LA LLIBERTAT

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes