El PEN Català demana a Carme Arenas 373.000 euros per presumptes irregularitats econòmiques

L'assemblea autoritza a la Junta demandar l'expresidenta de l'entitat

Publicitat

El PEN Català demana a l’expresidenta de l’entitat Carme Arenas 373.000 euros per presumptes irregularitat econòmiques. Ho ha anunciat la presidenta actual Àngels Gregori, un després que l’assemblea extraordinària del PEN Català aprovés autoritzar a la Junta demandar l’expresidenta, tot i que apel·la a trobar una solució pactada. El vicepresident del PEN Català, Jaume Subirana, ha dit que Arenas considera que “ha tingut una retribució justa” i ells consideren que “aquesta retribució no estava aprovada per la junta i no estava consignada als llibres. I això ens sembla irregular”, ha afirmat. En aquest context, la presidenta del PEN Català, Àngels Gregori, ha indicat que Arenas ha de reemborsar al PEN totes “els quantitats percebudes que no estiguin emparades per acords de junta directiva”.

L’acord de l’assemblea es va aprovar 169 vots a favor, 24 en contra i 5 en blanc autoritzar a la Juta per a “l’exercici, en nom de l’Associació, de l’acció de responsabilitat prevista en l’article 322-17 del Codi Civil de Catalunya contra Carme Arenas Noguera pel rescabalament dels danys econòmics causats a l’associació del PEN Català, durant l’exercici per part seva dels càrrecs de presidenta i secretària general de la Junta Directiva de l’entitat”. Així mateix, l’autorització faculta la Junta a trobar una solució pactada entre les parts.

El vicepresident de l’entitat, Jaume Subirana, ha indicat que busquen “un rescabalament del prejudici. Fa set mesos que estem intentant arribar a un acord i des del nostre punt de vista no hi ha hagut forma d’aconseguir-lo”. En aquest context, el vicepresidenta indicat que tenen una eina “fonamental” i és que l’assemblea els ha donat l’autorització per presentar aquesta demanda i que aquesta no era, ha explicat, la seva intenció des del començament, però és “una eina important”. Esperen, ha apuntat, que ara sigui possible arribar a un acord. “Hi ha una persona que ha cobrat una quantitat autoatribuida i ella decidia quina era la quantitat sense contrastar-ho amb la junta”, ha destacat Subirana.

Va ser la nova direcció la que va detectar els moviments econòmics presumptament irregulars i les explicacions de Carmen Arenas no van convèncer, un fet que ha destacat en roda de premsa l’actual presidenta Àngels Gregori. Al setembre es va decidir iniciar una auditoria interna. Arenas va ser presidenta entre 2010 al 2018 i del 2002 fins al 2010 va ser secretària de l’entitat.

Publicitat

De fet, a la setmana de formar part de la nova Junta, a la qual hi va entrar el juny del 2018, es va detectar “un error comptable” que va portar a refer tots els balanços i es descobrir una quantitat de 40.000 euros que no tenia la seva “justificació” i a l’octubre es va encarregar un informa jurídic i econòmic i es van centrar del 2015 al 2018 perquè “són els exercicis fiscalment no prescrits”. Arran de les comprovacions que es van realitzar, es van detectar diversos pagaments efectuats a l’anterior presidenta: al 2015, 45.300 euros; el 2016, 48.700 euros; el 2017, 41.300 euros i el 2018, 4.500 euros. Aquests pagaments, com ha relatat Gregori, figuraven als estats de comptes del PEN però se’n van adonar que “no es justificaven en factures per prestacions de serveis, sinó amb rebuts que girava per direcció i coordinació del PEN amb xecs al portador signats i cobrats per Arenas i sempre en quantitats inferiors a 1.000 euros. Eren retribucions no aprovades per la Junta”, ha afegit. A partir d’aquí, es va acordar la contractació d’un despatx d’advocats per fer una valoració de la situació.

En aquest context, es van demanar explicacions a Arenas i es van començar a efectuar de forma conjunta comprovacions sobre si la percepció de les quantitats percebudes s’havien produït en altres exercicis. Segons les anotacions, es constaten els estats de comptes del PEN entre el 2005 a 2015, en el qual Arenas va percebre diverses quantitats: el 2007, una quantitat total de 75.000 euros; el 2008, 70.000 euros; 2009, 118.000 euros; 2010, 73.500 euros; 2011, 69.000 euros; 2012, 46.400 euros; 2013, 37.800 euros; 2014, 34.000 euros; 2015, 41.400 euros.

Gregori ha apuntat que de les comprovacions efectuades entre 2001 i 2015, Arenas “va percebre les quantitats del PEN a través de retirades en efectiu, efectuades amb una periodicitat mensual, cobrats des del 2010 mitjançant xecs al portador que ella signava i cobrava”. Arenas, ha afegit, signava rebuts mensuals figurant en la gran majoria el concepte de direcció i coordinació del PEN club. Sobre aquestes quantitats no es practicaven “les retencions fiscals”. L’altra font eren factures per prestació de serveis efectuades per ella en favor del PEN i que es pagaven per transferència bancària i en les quals es practicaven la corresponent retenció fiscal. Gregori ha indicat que sobre les retribucions d’Arenas només consta un acord de la Junta del 15 de desembre del 2001 perquè Arena cobrés 600 euros al mes per tasques de secretaria.

657.374 euros

En conclusió, Gregori ha indicat que s’han de reemborsar al PEN totes “els quantitats percebudes que no estiguin emparades per acords de junta directiva”. En aquest sentit, ha dit que la xifra total que surt en comptabilitat cobrada per Arenas és de 657.374 euros. D’aquesta quantitat, ha afegit, se li hauria de restar allò que “està correctament cobrat i és el que li va reconèixer la junta i, des d’un posicionament benèvol, el que hauria d’haver cobrat durant la comissió de serveis, una quantitat que puja a 247.200 euros”. Gregori ha dit que la diferència entre les dues quantitats “és la reclamació màxima que demanem a dia d’avui” i són 373.000 euros.

Comissió de serveis a Ensenyament

L’actual presidenta ha indicat que dels arxius del PEN Català consta que per acord del Departament d’Ensenyament es va destinar a Arenas, funcionària de la conselleria, en comissió de serveis al PEN i la pròpia entitat n’assumia la remuneració. “Aquesta comissió es va prolongar entre el setembre del 2006 a setembre del 2012, quan Arenas reingressa al Departament d’Ensenyament”. Gregori ha dit que de tot això “no n’hi ha cap constància documental que s’aprovés o en tingués constància els membres de la junta”, mentre que Subirana ha dit que el volum global està “per damunt d’un sou cultural” i hi ha una part que no era sotmesa a cap impost.

La justificació d’Arenas, ha explicat el vicepresident del PEN Català, Jaume Subirana, és que feia una feina i per aquesta havia de tenir una retribució similar a la que tingués si treballava al Departament. “Això no ho podia tenir en un contracte i es feia en base a una sèrie de factures i amb xecs al portador retirats mensualment”. Subirana ha afirmat que “hi ha irregularitats fiscals i que el conjunt del volum de les quantitats mensuals i anuals és superior al que seria normal i és això que intentem discutir des de fa mesos amb Arenas i els seus representants”.

EL PREU DE LA LLIBERTAT

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes