Els catalans valoren amb un 8,8 les biblioteques públiques

El 32,5% dels catalans van visitar alguna biblioteca pública durant el darrer mes

Publicitat
Els resultats d’una enquesta encarregada pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya torna a posar de manifest l’alta valoració que els usuaris atorguen al servei i l’atenció rebuda a les biblioteques públiques, amb una puntuació mitjana de 8,8 sobre 10.
Aquesta valoració no varia territorialment i és idèntica tant a la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana com a la resta del país, tot i que encara s’observa un resultat lleument per sobre de la mitjana (8,9) entre els enquestats que viuen en municipis de menys de 10.000 habitants.
Per sexes, les dones valoren les biblioteques amb una puntuació més alta (8,9) que els homes (8,7). Quant a l’edat dels enquestats, són els més grans de 60 anys i el grup entre 30 i 45 anys els que millor puntuació assignen (9,0), mentre que la població més jove, el grup entre 16 i 29 anys, seria la més crítica (8,4). En clara connexió amb això, es pot copsar que, tenint en compte l’activitat dels enquestats, els jubilats i pensionistes (9,0) i els treballadors (8,9) valoren més les biblioteques públiques que els estudiants (8,4). Globalment, és especialment destacable que el 37,7% dels usuaris arriben a puntuar aquests equipaments amb un 10 i només el 0,6% les suspenen (per sota de 5).
L’enquesta també mostra que el 32,5% dels catalans han visitat alguna biblioteca pública durant el darrer mes. La segmentació territorial d’aquesta dada indica que els habitants de la ciutat de Barcelona serien els usuaris més actius de les biblioteques públiques, ja que 4 de cada 10 diuen haver-hi anat almenys una vegada el darrer mes.
Les dones declaren ser més usuàries que els homes (34,9% i 30,0%, respectivament) i, per edats, els menors de 45 anys són els que més utilitzen les biblioteques, i molt especialment el grup entre 16 i 29 anys (39,5%), dada que es pot relacionar amb l’alt percentatge d’estudiants (50,3%) que manifesten haver visitat alguna biblioteca pública el darrer mes.
El sondeig, realitzat entre el 28 de gener i el 2 de febrer d’enguany, s’ha emmarcat dins l’enquesta òmnibus d’hivern 2019 del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) i ha inclòs preguntes relacionades amb l’ús i la valoració de les biblioteques públiques —quedant excloses, per tant, les biblioteques escolars, les universitàries, les especialitzades i la Biblioteca de Catalunya— per part de la població catalana més gran de 16 anys.
Aquesta enquesta es publicarà a partir d’ara 2 cops l’any per tal de fer un seguiment sobre la satisfacció de la ciutadania en relació al servei que presten les biblioteques públiques.

EL PREU DE LA LLIBERTAT

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes