Mecenes de la Nova Cultura

Avui Revista Mirall inaugura oficialment la figura del Consell de Mecenes per poder promocionar amb més força i recursos la Nova Cultura. Mitjançant l’Associació Cultural Ad Hoc, entitat desenvolupada per l’equip editor de Mirall, el Consell de Mecenes sorgeix com a òrgan consultiu per col·laborar en el finançament i el desenvolupament de nous projectes per promocionar joves del món cultural i periodístic sense recursos.

Aquest 2016 el projecte complirà tres anys, miro enrere i reconec que l’essència de Mirall ha desenvolupat cap a un caire amb el qual tots els qui fem el projecte ens hi sentim identificats. Vam sorgir amb l’empenta de fer una revista sociocultural, avui som una trentena de col·laboradors que aportem la nostra veu i mirada sobre cultura, societat i política. A poc a poc estem esdevenint un espai de confluència de nous projectes culturals i periodístics, constatem que els joves afrontem un present -i futur(?)- precari. Creiem que la unitat fa la força, per això la nostra col·laboració amb l’Hemisfèria, AraVot, Ab Origine, Barcelonogy i Barcelona té nom de dona fa encara més especial i únic el concepte de Nova Cultura. Som joves que ens oposem a un sistema precari, apostem per nosaltres i ens exposem per mostrar la nostra vàlua. Una manera de fer que a través de l’espai AnGram es concreta amb exposicions, conferències, xerrades i concerts de gent jove d’entre 18 i 35 anys.

Recuperem la figura del mecenes, persones que patrocinin la Nova Cultura perquè considerem que és la més adequada a les aspiracions del projecte. Amb uns 50 mecenes el projecte faria front a quasi totes les despeses que suposen l’edició digital i l’espai AnGram. Amb una quota de 25€ el semestre (50 anuals) qualsevol pot esdevenir mecenes i participar en les reunions del consell amb l’equip editorial per promoure noves idees i projectes. Aquest consell és una eina important per seguir impulsant la promoció de joves del món cultural i periodístic, els mecenes de la Nova Cultura faran possible que el projecte pugui assolir tots els reptes que es planteja.

Feste mecenes