Les dones amb alzheimer tenen menys probabilitat de participar en assajos clínics tot i patir més la malaltia

El factor que explica la seva infrarepresentació és tenir un nivell educatiu baix, segons un estudi

La prevalença de la malaltia de l’alzheimer és més alta entre les dones (7,1%) que entre els homes (3,3%) de més de 65 anys. Tot i això, les dones tenen menys probabilitat de participar en assajos clínics i estan infrarepresentades en aquests. Així ho indica un estudi d’Ace Alzheimer Center Barcelona que s’ha fixat en identificar el paper que té el gènere en el cribratge dels assajos clínics de la malaltia d’alzheimer. El treball assenyala que el factor que explica la seva infrarepresentació és el seu nivell educatiu, més baix, especialment en les dones d’edat més avançada que no han tingut accés a l’educació i no disposen de les habilitats bàsiques de lectura i escriptura necessàries per avaluar el seu rendiment cognitiu en assajos.

Publicitat

L’estudi, publicat a la revista Alzheimer’s Research & Therapy, ha analitzat una cohort de més de 9.500 persones –formada per un 70% de dones i un 30% d’homes– diagnosticades amb deteriorament cognitiu lleu o amb malaltia d’alzheimer.

Maitée Rosende-Roca, neuròloga d’Ace Alzheimer Center Barcelona, afirma que el gran nombre de dones d’edat avançada amb la malaltia d’alzheimer i amb un nivell educatiu baix exigeix un nou enfocament  en la investigació clínica centrat en el gènere. “Cal desenvolupar noves eines d’avaluació que siguin sensibles al nivell educatiu per tal d’aconseguir una representació proporcional de les dones”, reivindica Rosenda-Roca.

En aquest sentit, la Unitat de Memòria d’Ace ha implementat un procés de preselecció que facilita la identificació dels participants amb més probabilitats de complir amb els requisits de l’assaig. Aquesta estratègia de selecció genera una llista de candidats i candidates potencialment elegibles, amb característiques heterogènies que reflecteixen la població real de pacients amb demència, fet que permet un anàlisi detallada dels factors que intervenen en la participació a l’assaig clínic.

Des d’Ace recorden que el nivell educatiu baix és un dels factors de risc de la malaltia d’alzheimer més coneguts però alerten que aquesta ja no és la situació actual a les zones més benestants del planeta. Això, diuen, podria canviar el desequilibri entre la proporció de dones i homes amb demència en un futur pròxim.

EL PREU DE LA LLIBERTAT

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes