La COVID19 ha provocat més morts entre els homes amb menys de 75 anys i més en les dones a partir dels 75

Ho revela un informe de l’AQuAS a partir de l’anàlisi de les defuncions declarades per les empreses de serveis funeraris de Catalunya des de l’inici de la pandèmia

Les defuncions per COVID-19 a Catalunya mostren comportaments diferents per sexe i edat. En nombres absoluts, s’observen més defuncions entre els homes abans dels 75 anys i més en les dones a partir dels 75 ja que la més alta esperança de vida de les dones suposa una forta feminització de la població d’edat elevada. Així ho conclou l’informe Anàlisi de les defuncions observades i esperades durant l’epidèmia de Covid-19 a Catalunya de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). L’estudi també determina que la incidència, mesurada amb la taxa bruta de mortalitat, és superior en els homes que en les dones en tots els grups d’edat.

Publicitat

L’informe ha estudiat el període comprès entre el 7 de març i el 25 de maig, quan es van registrar 12.146 defuncions causades per la COVID-19. Aquesta xifra suposa una taxa bruta de 158,7 defuncions per 100.000 habitants. De les 12.146 defuncions, el 51,5 % van ser dones i el 48,5 % homes, i suposa una taxa bruta de mortalitat de 160,4 defuncions per 100.000 dones i 157,0 defuncions per 100.000 homes

Per grups d’edat es van produir el 6,4% de defuncions en menors de 65 anys, el 12,0 % entre 65 i 74 anys i el 81,7 % en població de 75 anys i més. La taxa bruta de mortalitat va ser de 12,5 defuncions per 100.000 habitants menors de 65 anys, 196,7 defuncions per 100.000 habitants entre 65 i 74 anys, i 1.369,8 defuncions per 100.000 habitants de 75 anys i més.

L’informe també estima que la Covid-19 ha suposat un excés de defuncions a Catalunya de 6.482 entre el 13 de març i el 22 d’abril de 2020, cosa que representa un excés d’un 92,7%. Durant aquest període de 41 dies s’han observat 13.476 defuncions per totes les causes, quan se n’esperaven 6.994 tenint en compte les defuncions diàries per a totes les causes dels últims 5 anys.

La població menor de 65 anys pràcticament no presenta excés de defuncions (18,1%), en canvi, la població de 75 anys i més és el grup on la diferència entre les defuncions observades i les esperades és més gran (106,9%).

L’informe també valora que si no tenim en compte les morts per COVID-19, entre el 2 i el 24 d’abril s’han evitat 1.415 morts no COVID-19 arran del confinament, defuncions causades per accidents de trànsit o accidents laborals, entre d’altres.

Les dades de defuncions per COVID-19 s’han obtingut a partir de la informació proporcionada per les empreses de serveis funeraris que declaren al Departament de Salut el nombre de morts per COVID-19, que es complementa amb les notificacions recollides pel Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC), i les dades del total de defuncions observades des de l’1 de desembre de 2019 fins al 24 d’abril de 2020 provenen del Registre Central d’Assegurats (RCA) del CatSalut.

Aquesta anàlisi és una primera avançada amb les dades provisionals actualment disponibles que, tan aviat com el Registre de Mortalitat de Catalunya tingui els certificats de defunció de tota la població i pugui codificar les causes de mort, s’haurà d’actualitzar.

EL PREU DE LA LLIBERTAT

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes