El Departament de Cultura dedica 8M€ a cobrir les despeses de les empreses i entitats durant el coronavirus

La línia es convocarà la darrera setmana de maig

El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, ha aprovat les bases d’una nova línia de subvenció dotada de 8 milions d’euros que té com a objectiu específic compensar les despeses de funcionament en què hagin incorregut les empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. Entre altres, la subvenció cobreix despeses de personal; estructurals (lloguer i/o hipoteca, subministraments, assegurances…); d’adaptació dels espais professionals als requeriments post-COVID-19; impostos, a excepció dels personals sobre la renda, i quotes professionals o d’autònoms i tributs, sempre que les empreses o entitats sol·licitants no hagin aplicat un ERO. La línia es convocarà la darrera setmana de maig.

Publicitat

La línia, com ha explicat el Departament en un comunicat, vol contribuir a “mitigar les afectacions que l’aturada cultural han provocat en els sectors de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la cultura digital, el llibre i la música”.

Aquest ajut, de caràcter automàtic, és compatible amb altres subvencions destinades a superar els efectes de la covid-19 d’altres administracions públiques, amb l’única excepció dels ajuts específics aprovats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura amb el mateix objectiu.

La quantia de la subvenció no superarà en cap cas els 30.000 euros, i es calcularà en base a la despesa declarada i d’acord amb els dos trams següents: si el sol·licitant declara una despesa d’entre 600 i 5.000 euros, se li concedirà el mateix import declarat; si la sol·licitud supera els 5.000 euros, l’ajut cobrirà el 70% de l’import demanat, amb el límit màxim esmentat de 30.000 euros. En cas que la suma total de les sol·licituds superi els 8 milions d’euros, els imports de les subvencions es reduiran proporcionalment.

Després de l’aprovació de les bases d’aquesta línia extraordinària d’ajut, caldrà esperar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat per convocar-la. Es preveu que aquesta convocatòria es pugui fer al llarg de la darrera setmana de maig.

Foment de la difusió

Per altra banda, l’ICEC ha aprovat una modificació de la línia de subvencions destinada al foment de la difusió, en sales d’exhibició cinematogràfica, de cinema en versió catalana (original, doblada o subtitulada) i de producció catalana, per tal d’ajustar-les a les necessitats del sector audiovisual en aquest període marcat per la crisi sanitària de la covid-19.

Els canvis redueixen el nombre de sessions i els títols subvencionables per nombre de sales del cinema per tal de reflectir, d’alguna manera, la reducció de l’activitat del sector durant aquest període. Alhora, el pagament de la subvenció es farà per l’import total concedit, mentre que en anys anteriors es feia en dues fases, amb l’objectiu d’injectar liquiditat als beneficiaris de la línia.

Cultura ha recordat que el passat 19 de març l’ICEC va impulsar, conjuntament amb l’ICF, una línia de 10 milions d’euros per finançar necessitats de circulant d’entitats i empreses del sector cultural afectades per coronavirus. La línia ICF Cultura Liquiditat està destinada a entitats i empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió i exhibició de béns i/o serveis culturals. L’import dels préstecs, sense comissió d’obertura, oscil·la entre els 20.000 euros i 300.000 euros. Pel que fa al termini, les empreses poden demanar els crèdits a un màxim de 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs. El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions. Més endavant, l’ICEC té previst publicar una línia destinada a cobrir els interessos generats per aquesta línia de préstecs ICF Cultura Liquiditat.

Al llarg dels propers mesos està prevista, també, l’aprovació de diverses línies de subvenció amb unes bases adaptades a l’actual situació, per minimitzar les afectacions produïdes per l’emergència en el teixit cultural català i per ajudar, de manera prioritària, a la recuperació de les activitats de les empreses culturals en la conjuntura actual.

EL PREU DE LA LLIBERTAT

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes