Les dones viuen més anys que els homes però en vint ho fan amb mala salut

Ho indica l’Informe de salut de Catalunya 2019 que alhora assenyala que les dones catalanes tenen una esperança de vida de 86,2 anys i els homes 80,7, una de les més altes d’Europa

Publicitat

Les dones i els homes de Catalunya tenen una de les esperances de vida més altes d’Europa (86,2 i 80,7 respectivament) però les dones passen més anys amb mal estat de salut, concretament 20,1 davant dels 14,1 dels homes. Les dones de més edat, amb nivell socioeconòmic i d’estudis baix són les que declaren tenir pitjor salut. Ho assenyala l’Informe de salut de Catalunya 2019, elaborat pel Departament de Salut i que ha de servir com a base pel proper Pla de salut que es desenvoluparà al llarg d’aquest any.

Quins comportaments tenen?

Amb caràcter general, les dones tenen unes conductes més saludables que els homes. El consum de tabac és menor en les dones (20,5% respecte 30,9% d’homes; també fan un consum de risc d’alcohol menor (1,7% davant de 6,4% d’homes); segueixen més la dieta mediterrània (67,2% per 57,7% dels homes), i en proporció tenen menys excés de pes (43,2% respecte un 59,3% dels homes), si bé els homes fan més activitat física saludable (81,1% de dones davant d’un 84,5% d’homes).

La implicació en les tasques domèstiques no és equitativa entre homes i dones. El 41% de les dones declaren ser-ne les úniques responsables, enfront de l’11% dels homes. En els grups d’edat més jove comparteixen més aquestes tasques amb la parella (31% de dones i 29,7% d’homes de 15 a 44 anys), mentre que en els grups de més edat, particularment en el de 65 anys i més, les tasques són assumides en solitari en més proporció per les dones (49,5%, i 10,3% d’homes). Les persones amb estudis universitaris comparteixen més les tasques que les que tenen menys nivell d’estudis.

De mitjana, les dones dediquen més hores que els homes a les tasques de la llar tant els dies laborables (2,0 les dones i 1,0 hores els homes) com els festius (3,1 les dones i 1,7 els homes). La diferent implicació d’homes i dones en les tasques domèstiques es palesa, entre d’altres, en el lloc on més freqüentment ocorren els accidents. Les dones, a dins la llar i els homes, a la feina.

Gairebé 3 de cada 10 noies fa un ús compulsiu d’Internet

Una altra dada destacada de l’Informe és que gairebé 3 de cada 10 noies, de 14 a 18 anys, fa un ús compulsiu d’internet (28,6% enfront d’un 22,6% dels nois). En la població adulta de 15 a 64 anys, la prevalença és molt més baixa, el 3,2% de dones i el 2,7% d’homes.

Quines malalties de transmissió sexual augmenta entre adults joves?

Un altre dels problemes de salut emergents és l’augment de la incidència de diverses malalties de transmissió sexual. Entre 2009 i 2018 la incidència de gonocòccia s’ha multiplicat més de deu vegades (10,8) i la de sífilis més de quatre (4,7), en tots dos casos, molt més freqüents en homes. I pel que fa a la incidència de clamídia, aquesta és creixent i és més elevada en dones que en homes i en persones nascudes a l’estranger. Entre 2011 i 2018 la incidència s’ha multiplicat més de catorze vegades.

Tenen problemes de salut de llarga durada?

Els trastorns crònics són el problema de salut més freqüent, i més en les dones que en els homes. Concretament, en pateixen el 41,4% de les dones davant el 35,2% dels homes. L’Informe alerta que les patologies cròniques poden desembocar en situacions de dependència, sobretot en les dones. En aquest sentit, l’Informe indica, per exemple, que gairebé la meitat de les dones de 75 anys i més són dependents, és a dir, necessiten ajuda o companyia per fer activitats bàsiques de la vida diària a causa d’un problema de salut (el 46,3%, per un 28,1% dels homes) i alhora són les que més sovint declaren un baix suport social (el 13,3% les dones i 4,4% els homes de 75 anys i més). Les dones de més edat, amb nivell socioeconòmic i d’estudis baix són les que declaren tenir pitjor salut. L’estudi assenyala que l’envelliment progressiu de la població, tot i ser un guany com a societat, comporta l’augment de la multimorbiditat, de la dependència i de les necessitats socials de les persones.

D’altra banda, l’Informe també indica que la proporció de dones que té depressió és més del doble que la dels homes (11,2% de dones enfront d’un 3,9% d’homes). Les dones amb estudis primaris o sense estudis són les que tenen depressió en una proporció més elevada.

Quin és l’entorn social?

La població de Catalunya ha augmentat com a conseqüència de la immigració Tanmateix, segueix envellint. El creixement de la població dependrà principalment del resultat del saldo migratori.

De què ens morim?

Catalunya se situa entre els països de la Unió Europea amb les taxes més baixes de mortalitat infantil (2,36 defuncions per cada mil nadons nascuts vius). i de mortalitat estandarditzada (10,6 defuncions per cada mil homes l’any i en 6,3 defuncions per cada mil dones l’any).

Les dones tenen més proporció de defuncions per malalties de l’aparell circulatori i per malalties neurològiques, mentre que la proporció d’homes que moren de càncer i de malalties de l’aparell respiratori són més elevades.

En els darrers deu anys les causes de mortalitat que mostren una tendència creixent, tant en homes com en dones, són el grup de les malalties mentals, que inclou les demències, i les del grup de malalties del sistema nerviós, que inclou la malaltia d’Alzheimer.

L’informe també constata que l’emergència climàtica ja està afectant la salut de la població, i les onades de calor en són un exemple. L’estiu de 2018 es van notificar a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya 65 persones afectades per cop de calor, 28 de les quals van morir.

EL PREU DE LA LLIBERTAT

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes