Convocatòria Art Emergent Sabadell 2019

El preu de la llibertat

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes

A partir del dia d’avui fins el 17 de novembre s’obre el concurs de la convocatoria d’Art Emergent Sabadell 2019.

Un any més l’Acadèmia de Belles Arts i Walrus Hub organitzen i produeixen la convocatòria d’Art Emergent Sabadell amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, Fundació Fluidra i la col·laboració del Museu d’Art de Sabadell i l’Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en Viu. Enguany el premi es dedica a l’Art Digital.

Tots els artistes seleccionats, presentaràn la seva obra en una mostra col·lectiva a l’Acadèmia de Belles Arts la qual s’inaugurarà el 14 de desembre a les 18:00h.

La mostra es podrà visitar del 14 de Desembre a l’1 de Febrer de 2020 i durant aquest temp es podrà gaudir d’activitats paral·lelas com AES Talks, un esdeveniment per coneixer als i les artistes participants.

Com a novetat aquest any incorporem un nu premi valorat en 2000€ gràcies a la Fundació Fluidra així com els habituals de cada any;

-2000€ atorgat per la Fundació Banc Sabadell (adquisició d’obra per a la col·lecció).
-Premi no econòmic en concepte de residència Artística a NauEstruch (Categoria destacada Art Digital).
-2 exposicions individuals a la Sala 1 i 2 de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.
-1 beca a l’escola Grisart en la categoria d’obra fotogràfica.


A continuació us adjuntem les bases del premi:

BASES DE LA V MOSTRA ART EMERGENT SABADELL (AES)

1. Participants
Pot participar tota persona física, indiferenment de la seva edat o sexe, que realitzi la seva activitat en el marc de la producció artística.

2. Les obres
Tant el tema com la tècnica són lliures per optar al premi general, són exempts els que optin pel premi a la categoria destacada de l’edició en curs, enguany aquesta categoria és l’art digital. Cada concursant podrà participar amb una sola obra. Característiques de l’obra: Les dimensions en el cas de les obres bidimensionals no ha d’excedir els 200 x 200 cm, mentre que el màxim de les obres tridimensionals és de 200x100x100cm, també es permeten obres digitals i/o videos.

3. Premis
3.1. Premi Art Emergent Fundació Banc Sabadell. Premi atorgat per la Fundació Banc Sabadell que constarà de 2000€ pel guanyador i l’obra passarà a formar part de la col·lecció de la Fundació.
S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui
repercutible. Si algun dels candidats es troba en una situació (com ara la doble nacionalitat)que l’obliga a una tributació especial, cal que ho consigni entre les seves dades personals.
3.2. Premi Fundació Fluïdra. Premi atorgat per la Fundació Fluïdra que constarà de 2000€ pel guanyador i l’obra passarà a formar part de la col·lecció de la Fundació. El premi serà atorgat a tota obra amb un discurs relacionat amb l’aigua sostenible respectant el leit motiv de la fundació.
S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui
repercutible. Si algun dels candidats es troba en una situació (com ara la doble nacionalitat) que l’obliga a una tributació especial, cal que ho consigni entre les seves dades personals.
3.3. Primer Accèssit. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en segona posició per darrere del guanyador.
3.4. Segon Accèssit. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en
tercera posició per darrere del guanyador.
3.5. Premi categoria destacada. L’entitat col·laboradora atorgarà un premi no econòmic, determinat per la pròpia entitat, al participant que sigui guanyador en aquesta categoria. Enguany la categoria destacada és l’art digital, l’entitat col·laboradora serà l’Estruch Fàbrica de Creació i el premi serà una residència en les seves instal·lacions.
3.6. Premi Escola Grisart. Premi atorgat per l’Escola Grisart que constarà d’una beca per a la realització d’un curs de fotografia en aquesta escola. El premi serà atorgat a les obres realitzades
amb la disciplina de fotografia.
3.7. Premi Sabadell Obert. Sabadell Obert és el projecte de residències de treball i d’exposició
endegat per la NauEstruch de la Fàbrica de Creació d’Arts en Viu L’Estruch i el Museu d’Art de Sabadell l’any 2012, específicament orientat al foment del teixit artístic sabadellenc. Enguany
d’entre tots els participants d’Art Emergent Sabadell es concedirà aquest premi que inclou una residència de sis mesos a un taller de l’Estruch i l’exposició del projecte desenvolupat al Museu
d’Art de Sabadell. Per aplicar aquest premi és necessari aportar un projecte per desenvolupar a part de l’obra presentada a Art Emergent Sabadell.

4. Jurat
El jurat de selecció està format per professionals del món de la cultura i comissaris d’exposicions aliens a l’entitat, així com de membres de Junta de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P.
Les decisions del jurat són inapel·lables.

Components del jurat:
– Ricard Calvo: representant Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
– Montserrat Corominas: representant la Fundació Banc Sabadell
– Carme Marine: representant la Fundació Fluïdra
– Engràcia Torrella: representant el Museu d’Art de Sabadell
– Representant Estruch Fàbrica de Creació
– Fidel Balaguer: director de Galeria Balaguer i de l’Escola de Fotografia Grisart

5. Termini d’admissions i preselecció
Des de la publicació d’aquestes bases i fins al 17 de novembre de 2019, els artistes participants hauran d’enviar un mail (nuria@walrus.cat) amb les següents dades: Nom de l’artista, currículum artístic i obra que presenta a AES –imatge en alta resolució- amb la seva fitxa tècnica (títol, mides, tècnica). La informació s’enviarà en format pdf i no superarà el pes màxim de 4 Mb.
Entre totes les sol·licituds rebudes se’n farà una selecció de 30 finalistes i contactarem amb els artistes escollits. Aquestes obres formaran part de l’exposició del mes de desembre (del 14-12-
19 al 01-02-20) i optaran als premis esmentats.
5.1. En el cas d’optar pel premi Sabadell Obert l’artista haurà d’enviar un projecte en desenvolupament relacionat amb l’obra presentada a Art Emergent Sabadell.
6. Presentació de les obres seleccionades Les obres seleccionades s’hauran d’enviar o portar en mà del 25 de novembre al 09 de
desembre (6 i 7 de desembre tancat) de 2019, de dilluns a dissabte de 17:30 a 20:30h a la seu de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell (Passeig Manresa 20, Sabadell). Acompanyant
l’obra es presentarà un sobre amb el nom de l’obra, nom de l’artista i una fotocòpia del dni o passaport. Els autors seleccionats per a participar en aquesta edició d’AES s’encarregaran de
l’enviament i l’embalatge de les obres en la seva totalitat, essent-ne ells els únics responsables, tant a l’hora de deixar l’obra com de recollir-la. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. no
es responsabilitzarà dels desperfectes que les obres puguin patir en el seu procés de transport.
6.1. Les obres seleccionades hauran de tenir un preu per a la seva possible venda (si hi ha obres que no estan en venda només cal especificar per part de l’artista). En el preu de la obra s’ha de
contemplar el 35% de comissió que es queda l’Acadèmia de Belles

7. Exposició
Amb les obres seleccionades i premiades d’AES, s’organitzarà una exposició a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P, que s’inaugurarà el 14 de desembre i acabarà l’1 de febrer del
2020. La inauguració començarà a les 18h, durant aquesta inauguració es lliuraran els premis esmentats. Aprofitant el dia de la inauguració es realitzarà una programació artística tant a dintre de l’Acadèmia com al passeig Manresa de Sabadell.

8. Recollida
La retirada de les obres tindrà lloc la setmana següent a la finalització de l’exposició, de dilluns a dissabte de 17:30 a 20:30h. La no recollida en les dates establertes, implica que l’obra formarà
part del fons de l’entitat.

9. Disposicions finals
La presentació de les obres, implica la cessió gratuïta a favor de l’Acadèmia de Belles Arts, durant el termini de duració d’AES i els drets de reproducció per tal de poder fer la màxima difusió al certamen. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

- Publicitat -