Aquestes són les beques de producció 2019 a Hangar

Amb aquestes beques, el centre d'art posa a l’abast dels/les artistes un pressupost, l’espai i les condicions tècniques adequades per a la producció d’una obra en procés

Publicitat

Hangar, centre de producció i investigació d’arts visuals de Barcelona, ​​obre convocatòria per assignar tres beques de producció. Amb aquestes beques, Hangar posa a l’abast dels/les artistes un pressupost, l’espai i les condicions tècniques adequades per a la producció d’una obra en procés i la contribució a la seva difusió en un entorn professional.

BASES

Prestacions i dotació de la convocatòria de producció

– Dotació econòmica de 5000 € per cada beca (no acumulables) per al desenvolupament dels projectes escollits.

– Assessorament tècnic a la producció.

Nota: En cas de requerir dedicació tècnica exclusiva al projecte, es facturaran els costos del personal tècnic d’Hangar a càrrec del pressupost de producció.

Destinataris

La participació en aquesta convocatòria està oberta a tots/es els/les artistes residents a Catalunya i es dirigeix ​​a creadors/es individuals i col·lectius que treballen en l’àmbit de la creació contemporània. En el cas dels col·lectius, s’haurà d’establir un responsable del projecte.

Les beques de producció es dirigeixen a artistes amb projectes originals i inèdits, i es valorarà especialment la solidesa del projecte i la seva adequació al pressupost i calendari proposats al dossier presentat a la convocatòria.

Nota: una de les tres places d’aquesta convocatòria estarà reservada a artistes residents d’Hangar.

Presentació de candidatures

Per inscriure’s com a postulant a aquesta convocatòria, cal enviar un correu electrònic a marzia(at)hangar.org amb l’assumpte “Beca de producció Hangar”, adjuntant un dossier en format pdf que contingui els següents camps:

– Currículum artístic (fins a 1500 caràcters, espais inclosos).

– Proposta conceptual (fins a 2000 caràcters, espais inclosos).

– Descripció detallada del projecte que es finançaria amb l’ajut sol·licitat (fins a 2000 caràcters, espais inclosos).

– Justificació de la rellevància del projecte. S’inclourà informació sobre l’avanç que el projecte aporta al conjunt de treballs del/la artista (fins a 2000 caràcters, espais inclosos)

– Pla de treball, especificant els resultats esperats, el format final i un calendari d’execució, dins d’una durada màxima de tres mesos, que inclogui la previsió de despeses relatives a la realització del projecte (fins a 2000 caràcters, espais inclosos).

– Necessitats tècniques i d’espais a cobrir per part d’Hangar (fins a 1500 caràcters, espais inclosos).

– Pressupost detallat que inclogui la previsió de despeses en honoraris, materials, personal tècnic, lloguer d’espais i equips (tant d’Hangar com externs). Haurà de justificar-se adequadament la necessitat i valoració de les despeses pressupostades, tenint en compte el pla de treball exposat en la memòria i la seva tipologia.

– Selecció de 10 imatges de projectes realitzats.

– Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de tots els membres del projecte en cas de col·lectius.

Termini de presentació

El termini de recepció del material finalitza el 8 de juliol de 2019 a les hores 24 GTM+ 1.

Selecció

La selecció dels projectes serà a càrrec de la Comissió de Programes d’Hangar. La resolució es comunicarà la segona quinzena de juliol de 2019.

Criteris de valoració

El jurat valorarà els projectes en funció de la informació enviada: proposta conceptual, la descripció del projecte, la justificació sobre la seva rellevància i valoració en el conjunt de treballs de la persona sol·licitant, el pla de treball i la viabilitat tècnica i econòmica.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat

La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a Hangar, es puguin produir amb posterioritat.

Condicions

– Les persones becades signaran un contracte pels usos dels espais d’Hangar i accepten les condicions d’ús habituals del material tècnic.

– La presentació dels resultats de les beques serà pública i es durà a terme a Hangar en el marc dels Paratext (dates a concretar entre les cada artista i Hangar), sense detriment d’altres presentacions que tinguin previstes les persones sol·licitants.

– Aquestes beques són compatibles amb altres premis i subvencions, exceptuant aquesta mateixa convocatòria.

– La realització del projecte ha de dur-se a terme dins d’un període màxim de tres mesos, a concloure obligatòriament abans del 31 de desembre del 2019.

– Les despeses subvencionats per la beca hauran de ser realitzats dins dels tres mesos d’execució del projecte.

– Cada artista pot presentar la seva candidatura amb un sol projecte.

– El logotip d’Hangar s’inclourà com a coproductor en els crèdits i en tota mena de material de comunicació i difusió de futures exhibicions. Els projectes i les imatges resultants podran ser comunicades en qualsevol format en el context de la convocatòria.

Contacte

Pense

pense(at)hangar.org

Tel. +34 93 308 40 41 ext. 27

EL PREU DE LA LLIBERTAT

Des del 2013 a Revista Mirall hem treballat per fer realitat un espai de periodisme valent, crític i combatiu. Seguim en peu gràcies al suport voluntari dels nostres subscriptors. Suma't des de només 2€/mes