On trobar la primera edició en paper de Revista Mirall?

On trobar Revista Mirall | Llegir versió PDF